Duurzame stoffen


Pre-consumer recycling

Pre-consumer recycling is de terugwinning van afvalstoffen die zijn ontstaan ​​tijdens het productieproces, of tijdens de levering van goederen nog voordat deze aan een consument werden geleverd. 

Pre-consumer gerecyclede materialen kunnen worden opgesplitst en opnieuw worden gemaakt tot soortgelijke of verschillende materialen, of ze kunnen worden verkocht ‘zoals ze zijn’ aan externe kopers die deze materialen vervolgens gebruiken voor consumentenproducten.

Bijvoorbeeld bij het weven van stoffen. Vezels vallen tijdens het weven van de machine af, en deze worden nu weer gesponnen tot nieuwe garens in plaats van weggegooid.

Post-consumer recycling (PCR)

Post-consumer recycled (PCR) producten zijn gemaakt van afval dat is ontstaan bij de eindgebruiker en niet meer gebruikt kan worden in de huidige functie. Post-consumer afval is wereldwijd de grootste afvalstroom en daarom wordt er naar steeds meer manieren gezocht om deze stroom te beperken of te verwerken tot nieuwe producten.

Na gebruik wordt dit afval ingezameld en gerecycled tot een nieuw product. Denk hierbij aan lege shampooflessen, plastic petflesjes etc. Vervolgens worden deze restmaterialen gerecycled tot bijvoorbeeld een meubelstof.

Cradle 2 Cradle (C2C)

Het Cradle 2 cradle principe gaat over het behouden van waardevolle grondstoffen vanuit de gedachte: grondstoffen blijven grondstoffen. Zo kunnen alle gekozen materialen na een gebruikersperiode opnieuw worden ingezet in een ander product, en dat eindeloos lang, zonder kwaliteitsverlies. Het gaat in dit concept dan ook niet om het streven naar minder slecht, maar naar meer goed.

Dit circulaire concept zorgt ervoor dat grondstoffen en materialen omgezet worden tot veilige voedingsstoffen die keer op keer kunnen worden hergebruikt. Alles is ontworpen als een grondstof voor iets anders en draagt op die manier een positieve bijdrage aan de wereld van nu en de toekomst.

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×