Healing ENVIRONMENT

De term Healing Environment komt eind jaren 90 als gedachtegoed over vanuit de Verenigde Staten. Het begrip is daar ontstaan als reactie op de vaak onpersoonlijke en klinische leefomgeving in zorginstellingen.

In de letterlijke betekenis kan een “omgeving” natuurlijk niet “helend” zijn. Bovendien stellen wij dat het verlenen van de juiste zorg en voldoende zorg nog altijd op de eerste plaats komt. Toch is bewezen dat een uitgebalanceerde omgeving - waarbij niet de functionaliteit, maar juist de gebruiker centraal staat - een zeer positieve invloed heeft op het welzijn van de patiënt of gast.

Tegenwoordig speelt het interieur van zorginstellingen een steeds grotere rol. Een prettige omgeving draagt bij aan een goede gezondheid. Om die reden heeft Satelliet, naar een idee van interieurarchitect Maarten de Regt, een kwartetspel ontwikkeld waarin alle facetten van 'Healing Environment' aan de orde komen.

Kwartetspel

Met het kwartetspel proberen we het begrip Healing Environment op een zeer toegankelijke manier bespreekbaar te maken. Wij behandelen dit onderwerp aan de hand van 8 thema’s en 32 tips. De door ons benoemde thema’s zijn: licht, lucht, groen, geluid, ruimte, geluk, gevoel en veiligheid. Allen dragen bij aan een ontspannen ambiance en een positieve beleving van een interieur.

Thema’s en tips uit dit spel worden intussen ook succesvol toegepast in andere markten, zoals onderwijs en bedrijfsleven. Zo bouwen we samen aan een “healing environment”.

Aan De Slag

Wilt u zelf aan de slag met het kwartetspel? Download het spel hier of bestel het via info-sales@satelliet.net.

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×